Bach in Erve Kraesgenberg 11 oktober AFGELAST

Het tweede seizoen video-concert in de reeks 'Bach in Erve Kraesgenberg'. Parkeren kan op de aangrenzende parkeerplaats van het zwembad.

Eerste concert is 11 oktober. Inhoud volgt nog. De overige data zijn: 8/11, 14/12, 10/1, 14/2, 14/3 en 28/3.

Met uitzondering van het programma voor 28/3 (Palmzondag) worden op de overige zondagen na de pauze een Bach-kantate besproken en afgespeeld. Voor de pauze worden werken van Bach en of tijdgenoten gepresenteerd.

Op Palmzondag zullen ze Bach’s Matthäus Passion presenteren. Door de duur van het werk zal er een lunchpauze worden ingelast. Tijdens de pauze zal er door Erve Kraesgenberg lunches worden voorbereid waarvoor u kunt intekenen. U wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Corona-maatregelen voor de Bach-concerten op Erve Kraesgenberg met ingang van 11 oktober 2020.
• De opzet van de concerten wijkt inhoudelijk niet af van het vorige seizoen. Voor de pauze is er een werk van Bach of een tijdgenoot geprogrammeerd en na de pauze een Bach-cantate. De werken worden kort toegelicht.

• De toegangsprijs blijft 6,00 € per persoon inclusief een kop de koffie of thee in de pauze.

• Het aantal zitplaatsen is aangepast door de verplichte 1,5-meter-afstand tussen toehoorders die niet tot één huishouden’ horen; dat begrip kunt u wat ruimer interpreteren als ‘elkaar binnen 1,5 m nabij zijn’ de afgelopen weken al uw gewoonte was;

• Het exacte aantal beschikbare plaatsen hangt derhalve mede af van wie zich aanmelden;

• De bezoekers worden verzocht voldoende afstand te houden bij het gebruik van de toiletten en het weghangen van de jassen. Om opeenhoping in de garderobe te voorkomen vragen wij u om tijdig te komen.

• Tijdens de pauze wordt er koffie en thee geserveerd. Bezoekers krijgen aanwijzingen op welke wijze dit wordt geregeld.

Reservering • Om het aantal ‘contacten’ te minimaliseren vragen wij u om uw plaats of plaatsen te reserveren. U doet dit door een bedrag van € 6 of € 12 of een veelvoud over te maken op rekeningnummer: NL07 RABO 0169 1730 70 t.n.v. Stichting Exploitatie Erve Kraesgenberg.

Met de ontvangst van uw betaling is uw reservering geregeld. Komt u met meer dan een of twee personen, dan graag aangeven of het gaat om enkele of duo reserveringen.

• Belangstellenden die niet hebben gereserveerd zijn uiteraard welkom. Zij kunnen beschikken over de niet gereserveerde plaatsen.

• Mocht achteraf blijken dat een van de aanwezigen kort na het concert positief test op corona, dan worden uw bereikbaarheidsgegevens desgevraagd doorgegeven aan de GGD. Laat deze regels op zich u er alstublieft niet van weerhouden te komen, het na zo lange tijd weer samen kunnen genieten van een Bach-concert is een welkome verademing in deze barre tijd.

  • De maatregelen kunnen in de loop van het seizoen worden aangepast indien de RIVM-richtlijnen zich wijzigen

Wanneer

Prijzen

  • € 6,00 Entreeprijs

Locatie

Cultureel park Erve Kraesgenberg

Adres
Bookholtlaan 25, 7581BB Losser
Telefoon
053-5360556
E-mail
Website
www.kraesgenberg.nl/

Tip je vrienden

facebook twitter