Nieuws

In gesprek met Elke Roolvink, Gerald ten Thij en wethouder Jimme Nordkamp

Leestijd 8 minuten 743 x bekeken

De gemeente Losser, de Schatkamer van Twente. Waar de Dinkel over de grens meandert en de Tankenberg het hoogste punt van de stuwwal én van Overijssel is. Met de dorpen Beuningen, Glane, de Lutte, Overdinkel en Losser en het omringende licht-glooiende landschap. Groen, genoeglijk, gastvrij. Met talloze enthousiaste ondernemers, actieve dorpsraden, gezellige verenigingen en blijvend Noaberschap.

In gesprek met Elke Roolvink en Gerald ten Thij komen we meer te weten over de ontwikkelingen bij Tourist Info De Lutte-Losser. Elke is hier directeur, Gerald voorzitter van het bestuur. Wethouder Jimme Nordkamp sluit ook aan bij het gesprek, hij deelt als portefeuillehouder Recreatie & Toerisme zijn visie over de huidige ontwikkelingen. “Recreatie & Toerisme is een belangrijke pijler voor de gemeente Losser. Met ons prachtige buitengebied en onze mooie kernen trekken we jaarlijks duizenden bezoekers. En ook draagt het bij aan een fijn woon-werkklimaat voor onze eigen inwoners en ondernemers. Samen met vele partners zetten we als gemeente in op het versterken van recreatie en toerisme. De ontwikkelingen bij de Tourist Info dragen hier ook op een toekomstbestendige wijze aan bij.” trapt wethouder Jimme Nordkamp het gesprek af.

Elke en Gerald, wat kunnen jullie vertellen over de ontwikkelingen bij de Tourist Info?

“Van folders naar online inspireren & reserveren van arrangementen/activiteiten. Dat is de ontwikkeling die we momenteel doormaken en waar we ook stappen in willen blijven zetten. Waar de vroegere VVV-winkels puur gericht waren op het verkopen van boekjes en papieren folders willen we nu de stap zetten naar een informatiepunt waar beleving, inspiratie en interactiviteit met de regio centraal staan” trapt Elke het gesprek af. Gerald vult aan: “Toen ik hier vijf jaar geleden begon als bestuursvoorzitter waren we net bezig met een nieuwe visie. Het is mooi om te zien dat we die visie nu ook echt aan het uitrollen zijn. De digitale snelweg biedt ons ontelbare mogelijkheden, daar moeten we gebruik van maken. En als de toerist dan toch naar Erve Boerrigter, de hoofdlocatie van de Tourist Info, komt dan moet hij of zij niet alleen met een route weggaan. Nee, de toerist moet weggaan met het idee dat er veel te zien en te ontdekken is in het gebied.”

Elke, Gerald en Jimme op het Lagapad
Elke, Gerald en Jimme op het Lagapad

Dat zijn grote veranderingen, hoe zijn jullie tot deze stappen gekomen?

Elke: “We merken dat de behoeften van onze gasten veranderen. Toeristen boeken tegenwoordig graag en gemakkelijk een route of speurtocht via onze website. Dan is het al geregeld en hoeven ze het alleen nog maar op te komen halen. Waar men vroeger eerst een rondje door de winkel liep, regelen mensen het nu al vooraf. En als ze dan alsnog naar de winkel komen dan willen ze dat er ook wat te beleven valt. Ze willen verhalen horen en interactie met het gebied hebben. De website is echt al wel de basis van ons platform. Onder de naam Visit De Lutte – Losser inspireren en informeren we bezoekers. We groeien enorm op Facebook en Instagram en investeren dan ook in onze content. Met als doel andere doelgroepen bereiken en mensen naar onze website trekken.”

En wat gaat er nu dan concreet veranderen?

“We creëren een inspiratiepunt. Hier bij Erve Boerrigter in De Lutte. Deze plek geeft straks een verrassend beeld van alle schatten en bijzondere belevenissen in de gemeente Losser op toeristisch en recreatief gebied. Met bijvoorbeeld een digitale inspiratietafel, verhalenwanden met foto’s en teksten en een verhalenboom. Zo maken we van de huidige winkel echt een plek vol belevenissen en inspiratie” vertelt Gerald.

Maar de Tourist Info is toch niet alleen op De Lutte gericht?

“Zeker niet!” geeft Elke direct aan. “We maken juist van de Tourist Info een poort van de Schatkamer van Twente. Een plek die bezoekers uitnodigt om de hele gemeente te gaan bekijken en ontdekken. Van oudsher komen toeristen inderdaad veel naar De Lutte en Beuningen. Maar gelukkig zien we ook dat ze steeds vaker Losser weten te ontdekken. En met het vernieuwde Laga-pad is het nog makkelijker om bijvoorbeeld via Overdinkel en Glane naar Gronau te fietsen. De vernieuwde Tourist Info is er trouwens ook niet alleen voor toeristen, ook voor inwoners en ondernemers is dit een mooie manier om hun eigen regio te ontdekken.”

Lagaroute
Lagaroute

Over ondernemers gesproken, hoe staan die in verbinding met jullie?

“Ondernemers kunnen lid worden van de Tourist Info. Inmiddels hebben we 150 leden, allemaal bedrijven en ondernemers uit de toeristische sector. Samen blijven we ons ontwikkelen in dat wat we de gast kunnen bieden. Bijvoorbeeld door de aftrap van het toeristisch seizoen, daarvoor organiseerden we dit jaar een zogenaamde InstaMeet. Ondernemers kregen uitleg over het gebruik van Instagram en gingen samen op pad in de gemeente. Zo ontstaat er onderlinge verbinding, maar weten we ook allemaal steeds beter aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroep. We zien namelijk de laatste jaren ook veel gezinnen met jonge kinderen naar onze regio komen. Dat is heel fijn! Maar die mensen zoeken toch iets anders dan de gepensioneerde toerist. Op die manier probeer je samen voor iedereen een zo goed mogelijk aanbod neer te leggen.” antwoordt Gerald. Elke: “En we werken ook samen met de ondernemers aan productontwikkeling, evenementen, informatie op locatie en arrangementen. Zoals de kinderschatkaart, de toeristenpas en het Happen & Tuffen. Maar er liggen bijvoorbeeld ook op 80 locaties informatiemappen. Zo brengen we de informatie direct naar de ondernemer en dus ook naar de bezoeker. Een mooie samenwerking.”

Op welke manier draagt de gemeente Losser bij aan deze samenwerking?

Wethouder Nordkamp: “De Tourist Info is de uitvoerende organisatie op het gebied van Recreatie & Toerisme en daarmee voor ons een waardevolle partner. Wij ondersteunen hen financieel maar delen ook kennis en kunde om gezamenlijk een koers uit te zetten om onze doelen te behalen. Zeer verheugd zijn wij met de vernieuwde visie om de toerist niet enkel te informeren maar ook juist te laten beleven wat onze gemeente te bieden heeft. Dit in combinatie met de wens om ook de jongere toerist naar onze gemeente te verleiden en de ambitie om de toerist met elk dorp in aanraking te laten komen, geeft ons vertrouwen in de toekomst. Naast de financiële bijdrage aan de ontwikkelingen bij de Tourist Info investeren we ook in de verschillende dorpscentra, maar ook in de bereikbaarheid voor bezoekers en inwoners. Kijk maar naar de huidige ontwikkelingen in het centrum van De Lutte of het vernieuwde en verlengde Laga-pad. We investeren doelgericht in recreatie en toerisme want als we dit als gemeente een belangrijke pijler vinden moeten we hier ook serieus mee aan de slag gaan. Een andere ambitie is om de verbinding tussen het heden en verleden in te zitten om onze toeristische aantrekkelijkheid te vergroten. Denk hierbij aan het project Beken & Bleken waarbij we oude beken en bleken maar ook verbindingen tussen de dorpskern en het Dinkeldal weer in ere hebben hersteld om ze aantrekkelijk te maken voor de toerist. Dit is een mooi voorbeeld van ons grotere verhaal om de kansen welke ons Cultureel Erfgoed en onze historie ons bieden beter te benutten. Zo halen we ook verhalen op bij mensen die een rol spelen in de Schatkamer van Twente en zijn we bezig met nieuwe historische informatieborden. Bij dit alles maken we dankbaar gebruik van de vele kennis die lokaal aanwezig is, denk bijvoorbeeld aan de Historische Kring Losser maar ook het goede werk van Historische Vereniging De Dree Marken.”

En wanneer kunnen we de vernieuwde Tourist Info verwachten?

“Ons doel is om dit volgend jaar, in 2024, gerealiseerd te hebben. Er moet nog veel gebeuren, maar als het er eenmaal staat dan is de nieuwe Tourist Info een combinatie tussen inspiratie, interactie, winkel en beleving. Het startpunt voor iedere toerist.” zegt Elke.

Wethouder Nordkamp, deze ontwikkelingen op toeristisch gebied moeten u goed doen.

“Natuurlijk, het is mooi om te zien dat de Tourist Info deze ontwikkeling doormaakt. De nieuwe Tourist Info is straks een plek waar de omgeving naar binnen wordt gehaald, met het lokale DNA voorop. Een plek waar veel beelden te zien zijn en veel interactie is. Met deze nieuwe stappen voegen we extra waarde toe aan de activiteiten en onze gemeente. Zo werken we samen voor ondernemers, bezoekers en onze inwoners. Voor een succesvolle uitvoering van ons beleid op het gebeid van recreatie en toerisme hebben wij de vele lokale partijen nodig, denk bijvoorbeeld ook aan het Centrum Management Losser. Als gemeentebestuur zijn wij dan ook trots op de verschillende samenwerkingsverbanden maar ook het hoge ambitieniveau dat door onze partners wordt nagestreefd" sluit wethouder Jimme Nordkamp af.

In dit artikel las je meer over één van de talloze schatten in de Schatkamer van Twente. Schatten die misschien niet altijd een belletje doen rinkelen, maar wel schatten die onze gemeente Losser een onmeunig mooie plek maken om te wonen, werken en te recreëren.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Deel dit artikel met vrienden

Meer verhalen uit Losser

 1. Nieuws

  Nieuwe locatie Tourist info Losser

 2. Zien & Doen

  Hup Holland Hup EK voetbal 2024

  Geschreven door José
 3. Nieuws

  Instagram hotspots wandelroutes rondom de Tankenberg met trotse Lossernaar Jan Riesewijk

  Geschreven door Bianca
 4. Nieuws

  Recreatiekrant Twente is weer uit!

Tip je vrienden

facebook twitter