Typisch Twents

Twentse spreuken

Leestijd 7 minuten 96287 x bekeken

Het Twentse dialect wordt nog altijd volop gesproken in Twente. Op deze pagina vind je een aantal Twentse spreuken. In totaal zijn er 50 Twentse spreukenpaaltjes bij diverse rust- en picknickplekken in de gemeente Losser. Sommige spreuken hebben een letterlijke vertaling en een Nederlandse betekenis. Ken jij ze allemaal?

 1. Goa zit'n en nem de tied, veurdat de tied oe hef nöm'n - Ga zitten en neem de tijd, voordat de tijd jou heeft genomen.

 2. D'r goat d'r meer dood an'n draank as van'n dös - Er sterven meer mensen aan de drank dan van de dorst.

 3. A'j 't earste knoopsgat mist, krie'j 't buis nich too - Als je het eerste knoopsgat mist, krijg je de blouse niet meer dicht. Als je in het begin een fout maakt, komt het niet meer goed.

 4. De domste boer'n hebt de dikste tuffel - De domste boeren hebben de dikste aardappelen. Met geluk komt men vaak verder dan met verstand.

 5. Proat nich ower oezelf da doot wie wa ai vot bint - Je hoeft niet over jezelf te praten, dat doen wij wel als je weg bent.

 6. Goa zit'n en geniet van dit bänkske, mer verget nich um op te stoan - Ga zitten en geniet van deze plek, maar vergeet niet om je weg te vervolgen.

 7. Veur nen haaz'n en nen schildpad is 't tegeliek Kerstmis - Voor een haas en een schildpad is het tegelijk kerstmis.

 8. Lekker fris zea'n keerl en stak 'n hoalten poot in 't water - Het is hier lekker fris zei de man en stak z'n houten poot in het water.

 9. t Koomp wa zea 'n boer en zat dree daag'n op 'n pot - Het komt wel zei de boer en zat drie dagen op het toilet.

 10. An hard loop'n he'j nich völ, ie mot op tied van hoes goan - Aan hardlopen heb je niks, je moet gewoon op tijd van huis weggaan.

 11. Angst is mer veur efkes, spiet is veur altied - Angst is maar voor eventjes, spijt voor altijd.

 12. Kom vrouw, wie goat noar ber, de leu wilt noar hoes - Kom vrouw, we gaan naar bed, de mensen willen naar huis. Een eind aan een visite maken.

 13. In 'n daorp is nich völ te zeen, mer heel wat te heur'n - In een dorp is niet veel te doen, maar des te meer te horen.

 14. As nen boer nich kan zwem'n, ligt 't an 't water - Als een boer niet kan zwemmen, ligt het aan het water. Het ligt altijd aan iets anders.

 15. A'j plat könt proat'n, mö'j ’t nich loat'n  - Als je dialect kunt spreken moet je het niet laten!

 16. De proem'n op heb'n - De pruimen op hebben. Moe, uitgeput zijn.

 17. Hee hef 'n kop verkeerd stoan - Hij heeft het hoofd verkeerd staan. Hij is chagrijnig.

 18. Loat mer kuul'n 't löp wa los - Laat maar rollen, het loopt wel los. Laat maar gaan het valt wel mee.

 19. Oonder 'n droad hen vret'n - Onder het draad door eten. Vreemdgaan.

 20. Zee hebt 't nust oonder 'n boam lig'n - Ze hebben het nest onder een boom liggen. De relatie is uit.

 21. Ik heb vaker zukke haans heur'n kreain, mer sanderdaags veuln ze dood van 'n stok - Ik heb vaker zulke hanen horen kraaien, maar de volgende dag vielen ze dood van de stok. Mensen scheppen vaak op, maar maken het zelden waar.

 22. Ie bint noe in 'n bos ankom'n woar de beum begint um te val'n - Je bent nu in het bos gekomen waar de bomen beginnen om te vallen (Iemand die 70 jaar wordt).

 23. Iej könt 'm hoast nich an de veer'n komm'n - Je kunt hem haast niet aan de veren komen. Je kunt hem bijna niet te spreken krijgen.

 24. Aj 't begin van 'n draod hebt, koomp 'n kluw'n vanzölf - Als je het begin van het draad hebt, komt de kluwen vanzelf.

 25. Noa dissen nen frissen - Na deze een frisse. Na deze (mislukte) liefde een volgende.

 26. Hee kik oet 't melkkänneke - Hij kijkt uit het melkkannetje. Op zijn zondags gekleed. Met wit overhemd.

 27. As nen moes zat is, wördt 't mel bitter - Als een muis vol is, wordt het meel bitter. Wanneer men vol gegeten is, gaat het eten tegenstaan.

 28. Ik heb hoog water, maar toch gen natte veut - Ik moet nodig naar het toilet, maar toch heb ik nog geen natte voeten.

 29. Kreait 'n haan'n nich veur 't monnroad, dan is der mist of 'n haan'n is doad - Kraait de haan niet voor het morgenrood, dan is het mistig of de haan is dood.

 30. A'j ginnen kop hebt kö'j ok nich oet 't raam kiek'n - Als je geen hoofd hebt kun je ook niet uit het raam kijken. Boven je stand leven.

 31. A'j botter op 'n kop hebt, mo'j nich in de zun loop'n - Als je boter op je hoofd hebt, moet je niet in de zon lopen. Wie geen zuiver geweten heeft, kan zich beter koest houden.

 32. Hee kan met de knien'n deur de tralies vret'n - Hij kan met de konijnen door de tralies eten. Hij/zij is erg mager.

 33. 't Hoes is van mie, mer 't wief hef 'n slöttel - Het huis is van mij, maar mijn vrouw heeft de sleutel. Ik ben de huiseigenaar, maar m'n vrouw is de baas.

 34. Met 'n oald hoes en 'n joonk wief he'j altied wat te knooi'n - Met een oud huis en een jonge vrouw heb je altijd iets te knoeien. Met een oud huis en een jonge vrouw heb je altijd iets om handen.

 35. Ik ma'j oe wa lied'n - Ik mag jou wel lijden. Ik vind jou aardig.

 36. Hee leup oons nog niks in de weg - Hij liep ons nog niets in de weg. Jammer dat hij overleden is.

 37. Ik bin onwies wies met oe - ik ben onwijs wijs met jou. Ik ben erg op je gesteld.

 38. Dat vrös oe op 'n emmer! - Dat vriest jou op de emmer. Dat gaat je mis!

 39. Wat sas, as dös was kaans - Wat moet je, als je doet wat je kunt.

 40. Wie trapt 'm an - We trappen hem aan. We gaan naar huis.

 41. De achterboks antrek'n - De achterbroek aantrekken. Zich terugtrekken van een belofte.

 42. Hee hef 'n aap binn - Hij heeft de aap binnen. Hij heeft de schaapjes op het droge.

 43. Goa 'j met brommers kiek'n - Ga je mee brommers kijken. Ga je mee zoenen.

 44. A'j knien'n hebt, he'j ok köttel - Als je konijnen hebt, heb je ook de keutel. Wie ergens de lusten van heeft, heeft er ook de lasten van.

 45. Hee hef ne klap van de möl had - Hij heeft een klap van de molen gehad. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje.

 46. Hee hef ginnen neagel um 't gat te krab'n - Hij heeft geen nagel om zijn kont te krabben. Hij is helemaal blut.

 47. Ie könt nich poesen en 't mel in 'n moond hoald'n - Je kunt niet blazen en het meel in de mond houden. Je kunt geen twee dingen tegelijk doen.

 48. Wel bang is veur brummel mot oet de struuk bliew’n - Wie bang is voor bramen moet uit de struiken blijven. Als je bang bent om aan iets te beginnen kun je het beter niet doen.

 49. Wel klook is, heurt één woord en begrip der twee - Wie slim is, hoort één woord en begrijpt er twee. Een goed verstaander heeft een half woord nodig.

 50. 'k Gao veur oe deur 't vuur, mer as 't reagnt kom ik nich - Ik ga voor jou door het vuur, maar als het regent kom ik niet.

Wil je je nog meer verdiepen in de streektaal van Twente? Het boekje Twents voor beginners is bij uitstek geschikt voor toeristen, inburgeraars of mensen die willen proeven van de regionale taal. Het boekje is via onze webshop te bestellen.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Deel dit artikel met vrienden

Meer verhalen uit Losser

 1. Nieuws

  Nieuw toeristisch magazine Ontdek de Schatkamer van Twente

 2. Nieuws

  Opening toeristisch seizoen in de Schatkamer van Twente

  Geschreven door Bianca
 3. Zien & Doen

  De elektrokarritten gaan weer van start!

  Geschreven door Bianca
 4. Zien & Doen

  Lekker slapen op een bijzondere manier in Twente?

  Geschreven door José

Tip je vrienden

facebook twitter